JTDKB20U077650417

  • Toyota Prius
  • 233000 mil
  • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
  • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2063 $
  • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1130 $
  • Komissiya: 50 $
  • Hərracda gecikmə haqqı: 5 $
  • Ümumi məbləğ: 3248 $

Nizami Muradov AZE 19176086 Ödənilib

Konteyner şəkilləri