JTDKB20U977670004

 • 2007 TOYOTA PRIUS
 • 191000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2013 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1305 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3368 $

2013+50 Ödənilib

JTDKB20U883402943

 • Toyota Prius
 • 172000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2173 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1280 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 100 $
 • Ümumi məbləğ: 3603 $

Rahil Zaidov P4997016 Burada gecikme pulu 100$ qeyd olunub, bu Bill of Sale di. 1280+50+100=1430 ödənilib

JTDKB20U077650417

 • Toyota Prius
 • 233000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2063 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1130 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 5 $
 • Ümumi məbləğ: 3248 $

Nizami Muradov AZE 19176086 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U083379593

 • Toyota Prius
 • 206.000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2023.00 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1405 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 30 $
 • Ümumi məbləğ: 3508 $

Nizami Muradov AZE 19176086 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U873282480

 • Toyota Prius
 • 271000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2073.00 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1430 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 65 $
 • Ümumi məbləğ: 3618 $

Rashad Zeynalov AA 0567268 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U397854907

 • Toyota Prius
 • 229.000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2238 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1280 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 5.47 $
 • Ümumi məbləğ: 3573.47 $

Rashad Zeynalov AA 0567268 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U477087615

 • 2007 TOYOTA PRIUS
 • 190000 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2248 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1340 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3638 $

Karimov Khagani AZE13807090 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U997821684

 • 2009 TOYOTA PRIUS
 • 228090 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2298 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1280 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3628 $

Najafli Majid AZE13686204 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U383394038

 • TOYOTA PRIUS 2008
 • 195.947 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2023.00 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1360 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3433 $

Najafli Majid AZE13686204 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U387815829

 • TOYOTA PRIUS 2008
 • 234.880 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 1778.00 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1485 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 5 $
 • Ümumi məbləğ: 3318 $

Aghayeva Fatima AA0692928 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U587728661

 • TOYOTA PRIUS 2008
 • 171250 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2003.00 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1560 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 30 $
 • Ümumi məbləğ: 3643 $

Aghayeva Fatima AA0692928 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri

JTDKB20UX93538444

 • 2009 TOYOTA PRIUS
 • 255752 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 1893 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1660 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3603 $

Elkhan Madatov AZE15420105 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U693470756

 • 2009 TOYOTA PRIUS
 • 278.348 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 1778 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1385 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 75 $
 • Ümumi məbləğ: 3288 $

Elkhan Madatov AZE15420105 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U677651569

 • 2007 TOYOTA PRIUS
 • 141015 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2238 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1160 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 5 $
 • Ümumi məbləğ: 3453 $

Elvin Hasanov C01453287 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri

JTDKB20U687701789

 • 2008 TOYOTA
 • 200737 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2228 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1335 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 20 $
 • Ümumi məbləğ: 3633 $

Elvin Hasanov C01453287 Ödənilib

Konteyner şəkilləri

JTDKB20UX73289284

 • 2007 TOYOTA PRIUS
 • 182181 mil
 • Ətrarflı məlumat və şəkilləri
 • Qiymət(hərrac rüsumu daxil): 2648 $
 • Daşınma Poti/Batuma kimi: 1080 $
 • Komissiya: 50 $
 • Hərracda gecikmə haqqı: 0 $
 • Ümumi məbləğ: 3778 $

Namig Mammadov AA0844341 ÖDƏNİLİB

Konteyner şəkilləri